PAZAR            02          ARALIK

            

Şimdi kısa bir süre çeşitli denenmeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız… manınız ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.

1 Petrus 1: 6S7

Denenmelerden geçtiğimiz zaman, hemen ANeden Rab, neden ben?@ diye yakınıp duruyoruz. Tabii bu denenmenin nedenini öğrenmek istiyoruz. Rab bu yolla kim bilir belki bizim imanımızı koruyor, tıpkı 1 Petrus 1:6S9 ayetlerinde gördüğümüz gibi. Bazen de denenmeler, bizim kişiliğimizin gelişmesi ve olgunlaşması içindir, Yakup 1:2S4=te dendiği gibi.

Denenmeler yoluyla Tanrı bizleri günahtan da korumuş olabilir 2 Kor.12:7S10=da Pavlus=un yaşamında gördüğümüz gibi. Burada Pavlus, bedenimde bir diken vardı ve bunun kalkması için dua ettim, ama gereksiz büyüklenmeyeyim, gururlanmayayım diye, bu acılar benden alınmadı, diyor.

İbrahim Tanrı=nın Sözü=nü duydu ve buna imanla itaat etti. O RAB=bi tanıdıkça, O=nun inayetini daha iyi gördü. man okulunda büyüyen brahim, Tanrı=nın isteğiyle vaadinin asla birbiriyle çelişmeyeceğini çok daha iyi kavradı. Bu nedenle biz bugün kurtuluşumuzun kesin olduğunu biliyoruz.