CUMARTESİ              01          ARALIK

            

Çeşitli denenmelerle karşılaştığınızda bunu büyük sevinçle karşılayın.

Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır.

Yakup 1: 2S3

İshak, brahim=in biricik oğluydu. shak=ın doğumu zaten bir mucizeydi. Çünkü Sara=nın çocuk doğurması yaşı nedeniyle olanaksızdı. Ama brahim ve Sara Rab=bin verdiği söze iman ettiler. brahim ve Sara biricik oğullarını çok seviyorlar; ama onların yaşamlarına bir anlam katan bu oğullarını sanki Tanrı onların elinden almak istiyor. Çünkü shak=ın Moriya tepesinde kurban edilmesini istiyor (Yar.22).

İmanımız denenmelerden geçtikten sonra ancak rayına oturabilir. Bunu bir çok iman babalarının ve peygamberlerin yaşamında da görmekteyiz. Örneğin Yusuf, Mısır=a satılarak, uzun yıllar cezaevinde haksız yere kalarak imanda güçlendi. Musa, Kızıl denizin önünde durduğunda o iman deneyiminden geçti. Davut, mağaralarda saklanmak zorunda kaldığında bu deneyimleri yaşadı. sa Mesih Golgota=da en büyük deneyimden geçti. Sonuç hep aynıydı. Bu insanlar ve bugün bizler açıklamalarla değil, Tanrı=nın verdiği vaatlerle yaşıyoruz. Ve bu denenmelerin her zaman bizleri bir adım ileriye götürdüğünü bilmeliyiz.

İbrahim=in denenmesi de aynı amaca hizmet etmekteydi.