ÇARŞAMBA         28          KASIM

            

İbrahim denendiği zaman imanla shak=ı sundu. Vaatleri almış olan

brahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi.

braniler 11: 17

İbrahim=in hayatı hep denenmelerle geçerek gelişti. Onun bir denenmesi bir savaş sırasında oldu (Yar.14:1S16), ve kendisine hazineler sunuldu, ama o Sodom=un zenginliğinden bir şey istemedi (Yar.14:17S24).

En büyük denenmesinden biri de çocuk sorunuydu. brahim ve Sara=ya vaat edilen çocuk gelmeyince, bu kez kendileri bir şeyler yaptılar ve Sara=nın da isteğiyle, Hacer brahim=e verildi ve ondan smail doğdu (Yar.16).

Daha sonra smail ile annesinin evden atılması brahim için büyük bir denenmeydi (Yar.21:14S21).

Tabii ki her zor denenme Tanrı tarafından gönderilen bir denenme değildir. Ama bu denenmelerden öğrenebiliriz eğer doğru bir yaklaşımla yaklaşabilirsek.

Elçi Yakup şöyle der: ADenenmeye katlanan adam mutludur. Çünkü onaylandığında, Tanrı=nın kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır@ (Yakup1:12S16).