SALI         27          KASIM

            

İbrahim denendiği zaman imanla shak=ı sundu. Vaatleri almış olan

brahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi.

braniler 11: 17

İbrahim çağrıldığı andan başlayarak hep denenmelerle karşılaştı. lk denenmesi onun ailesiyle olan ilişkileriydi. RAB ona, AÜlkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git@ dedi (Yar.12:1). Neden brahim ülkesini, ailesini, anne babasını bırakması gerekiyordu? Putperest bir ortamda, ailede imanda büyüme olmaz. brahim bu ilk denenmede itaat ederek yola koyuldu, ama ailesini, akrabalarını da yanına alarak yola çıktı (Yar.11:27S12:5). Ama Rab sabırla onu eğitti, büyüttü ve brahim doğru bir adım attığında, Rab ona tekrar konuşmaya başladı.

İkinci denenmesi, ülkede baş gösteren korkunç kıtlıktı. Bu denenmede brahim başarısızlığa düştü. Çünkü Tanrı=ya güveneceği yerde, Mısır=a giderek orada yardım aradı (Yar.12:10S13:4).

İbrahim=in üçüncü denenmesi, Lut ile yaşadığı denenmeydi (Yar.13:518), ki brahim burada iyi bir yol izledi.

İman okulunda imanın denenmesi gerekir; yoksa ruhsal olarak nerede durduğumuzu bilemeyiz.