PAZAR         18          KASIM

            

Tanrı brahim=e, Oğlun ve cariyen için üzülme dedi, Sara=nın sözünü dinle.

Çünkü senin soyun shak=la sürecektir.

Yaratılış 21:12

Çok kez göksel tasarıları anlamakta zorluk çekeriz. Hacer ile smail=in evden atılması hoş bir şey değildi. Hem brahim hem de Rab için üzücü bir şeydi. Ne var ki bazen kendi akılsızlığımızdan dolayı bazı durumlar gelişir ve bunun kendi hatamız olduğunu unutarak Rab=bi suçlamaya girişebiliriz. Bu olayda Rab=bi asla suçlayamayız. Daha smail doğmadan önce Rab=bin tasarısı tüm ulusların shak=ın soyunda kutsanacağıydı (Rom. 9:79).

İsmail ne yazık ki itaatsizliğin, sabırsızlığın ve insani çözümün, başka deyişle günahın sonucunda dünyaya geldi. Tabii ki smail=in bunda hiçbir suçu yoktu. Bu nedenle de Tanrı smail=i de kutsayacağını söyler. brahim zor bir karar vermek zorundadır, ama Rab onun acısını bildiği için, ona ACariyenin oğlundan da bir ulus yaratacağım. Çünkü o da senin soyundur@ (Yar.21:13) diyor.

Kimdir smail=in soyu? Araplar. shak=ın soyu da Yahudiler=dir. Demek ki, Araplar ve Yahudiler kardeştirler aslında.