CUMARTESİ        17          KASIM

            

Dengesiz insan tuttuğu yolların tümünde kararsız olan kişidir.

Yakup 1:8

Eski Greklerde bir çeşit at yarışı vardı. Bu yarışta iki at yan yana durdurulur ve binici bir ayağını bir atın sırtına öbür ayağını ise öbür atın sırtına koyup yarışa başlardı. Önemli olan hızlı gitmek ya da hedefe herkesten önce varmak değil, at üzerinde kalabilmekti. Atlar aynı hizada aynı hızla gittikleri süre binici iki atın üzerinde kalabiliyordu. Ama atlardan biri daha hızlı gitsin ya da başka bir yöne doğrulsun, binici hemen dengesini kaybedip yere düşerdi. Bence bu ikili at yarışı insandaki iki benliğin resmini çizer. Doğal benlik ile Ruhsal benlik her zaman birbirine zıt kutuplara koşar. Birbiriyle uyum içinde yaşayabilselerdi sorun olmazdı, ama bu iki tabiat birbirine asla uymuyor.

Hayatın yarışında bir ayağın bir at üzerinde öbür ayağın da diğer at üzerinde gidemezsin. Hangi ata bineceksin? Karar vermelisin. Ya doğal benliğe ya da ruhsal yaşama uyacaksın! Her iki atı aynı anda kontrol edemezsin. Yani hem günaha hem de Rab=be hizmet edemezsin (Rom.6:12S13).