PERŞEMBE       15          KASIM

            

Bu brahim=i çok üzdü, çünkü smail de kendi oğluydu.

Yaratılış 21:11

İsmail, brahim=in öz oğluydu. Rab=bin vaadini hesaba katmayacak olursak hem smail hem de shak brahim=in sevgisine aynı oranda lâyıktı. Hatta gerçeklere bakacak olursak brahim=in smail=e karşı biraz daha derinleşmiş bir sevgiye sahip olması gerekir, çünkü shak yeni doğmuş bir bebekti. smail ise on üç on dört yıldır brahim=in yüreğinde özel bir yer kazanmıştı. Bir baba olarak brahim=in smail=e karşı derin duyguları vardı. Hemen bir çırpıda genç oğlunu annesiyle birlikte evinden kovamazdı, ama yine de bir şey yapılması gerekiyordu.

Rab=bin shak konusunda verdiği vaadin yerine gelmesini beklerken Sara=nın sabırsızlığı ve brahim=in kararsızlığı yüzünden bu durum ortaya çıkmıştı. Suç smail=de değil, brahim ile Sara=daydı. Sara ve brahim RAB=bin vaadini bekleseydi, tüm bu üzücü gelişmeler olmayacaktı.

Bu bizlere de büyük bir derstir. Kararsızlık, şüphe imanlının iman hayatını sarsar. ADengesiz insan tuttuğu yolların tümünde kararsız olan kişidir@ (Yakup 1:8) diyor Tanrı Sözü. Oysa bizler Tanrı Sözü=ne güvenmeliyiz.