SALI       13          KASIM

            

Çocuk büyüdü, sütten kesildiği gün brahim büyük bir şölen verdi.

Yaratılış 21:8

Doğal bir bebeğin hayatında olduğu gibi ruhsal yaşamda da insan sürekli olarak süt ile beslenemez; katı yiyecekler alması gerekir. Her gün Yuhanna 3:16=yı ya da Mezmur 23=ü okumakla ruhsal gelişme olamaz. branilere mektubun yazarı da bunu düşünerek iman hayatında gelişme göstermeyenlere hitaben şöyle yazdı: Aimdiye dek öğretmen olmanız gerekirdi. Tanrı bildirilerinin ilk öğelerini size yeniden öğretecek birine gereksinmeniz var. Katı yiyeceğe değil, süte gereksinim duyar oldunuz. Oysa sütle beslenen, doğruluk sözü konusunda görgüsüzdür. Çünkü çocuktur. Katı yiyecekse yetkinlere özgüdür. Onların anlayışı iyiyi kötüyü ayırt edebilme doğrultusunda eğitilmiştir@ (br 5:1214).

Elçi Pavlus da şöyle yazdı: ASize süt verdim, katı yiyecek değil… çünkü halen benliğe uyuyorsunuz. Aranızda kıskançlık ve çekişme olması, benliğe uyduğunuzu göstermiyor mu?@ (1 Kor.3:23).