ÇARŞAMBA        7          KASIM

            

İbrahim Tanrı=ya, AKeşke smail=i mirasçım kabul etseydin!@ dedi. Tanrı, AHayır.

Ama karın Sara sana bir oğul doğuracak, adını shak koyacaksın@ dedi,

AOnunla ve soyuyla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim.@

Yaratılış 17:18S19

İbrahim bir hata yapmıştı ve onun hatası yüzünden Rab=bin tasarıları değiştirilemezdi. nsan istediği bahaneyi bulsun, isterse bin dereden su getirsin, Rab evlilik konusunda açıklamasını yapmıştır. Birden fazla eş olamaz. Erkek ile kadın evlilik bağlarıyla birleştikleri zaman onlar bir beden olurlar. brahim karısı Sara ile bir bedendi. O zamanın geleneklerine göre davranmış ya da davranmamış fark etmez. kinci bir eş almamalıydı. Ama brahim Rab=bin verdiği vaadin gerçekleşmesini beklemeden Hacer=i ikinci eş olarak almıştı. Bu bir hataydı. ki evlilik asla Tanrı tarafından onaylanmaz. brahim günah işlemişti ve günahının sonuçlarıyla yaşamak zorundaydı. Ama bu demek değildir ki Rab ona ve smail=e karşı acımasız davranacaktır. Hayır. Rab smail=i de bereketleyeceğini söyledi. Rab şöyle diyor brahim=e: Asmail=e gelince, seni işittim. Onu kutsayacağım; onu verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. On iki beyin babası olacak. Soyunu büyük bir ulus yapacağım. Ancak antlaşmamı, gelecek yıl bu zaman Sara=nın doğuracağı oğlun shak=la sürdüreceğim@ (Yar.17:20S21).