SALI         6          KASIM

            

İbrahim Tanrı=ya, AKeşke smail=i mirasçım kabul etseydin!@ dedi.

Yaratılış 17:18

Dostum, çocuklar kendilerini sevdirmesini çok iyi biliyorlar. brahim=in Hacer=den olan oğlu smail onun yüreğini fethetmişti. Bir açıdan brahim bu küçük çocuğun kapı dışı edilmesini asla istemiyordu. Çünkü duygusal açıdan küçük smail=e bağlanmıştı. Tabii ki, smail onun oğluydu. Daha sonra göreceğiz ki Hacer ile smail evden çıkarılacaktır. Bu olay gerçekleştiği zaman smail on dört yaşında olacaktır. smail evden çıkarıldıktan sonra herhalde brahim onu bir daha görmedi. Vaatlere baksak bile smail brahim=in öz oğluydu. brahim gibi iyi yürekli bir kişi öz oğlunu kolayca kapı dışı edemezdi. Oğlu smail=i gönderirken yüreğinin bir parçası da kopup gitmiş olmalıydı. Burada brahim=in Rab=be yakarışı herhangi bir babanın yüreğinden kopan bir haykırıştı. AKeşke smail=i mirasçım kabul etseydin!@

Ama insan açısından acı da gelse, yapılan yanlış adımdan sağlıklı bir durum çıkmaz. Rab ileriye baktığı için, tüm gelişmeleri iyilik yönünde kullanır.