PAZARTESİ          5          KASIM

            

İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü. çinden, AYüz yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi?@ dedi, ADoksan yaşındaki Sara doğurabilir mi?@

Yaratılış 17:17

Acaba brahim neden güldü? Tanrı=nın söylediği sözler inanılması imkansız sözlerdi. Hem sevinç, hem de şaşkınlık içinde olmalıydı brahim. Bir yandan kendi yaşlılığı vardı. Yüz yaşına merdiven dayamıştı. Eşi Sara doksan yaşına yaklaşmış ve Kutsal Sözün dediği gibi rahmi bir mezarlık gibi ölüydü. Yani brahim için doğal açıdan çocuk babası olma imkanı yoktu. Ama Rab imkansız olanı imkanlı kılandır. Pavlus bu konuda Roma=daki imanlılara şöyle yazdı: Kitapta yazılmış olduğu gibi: ASeni birçok ulusun babası kıldım.@ brahim, ölüleri yaşama kavuşturan, var olmayanı var eden Tanrı=nın önünde iman etti. brahim umutsuzluğa karşın umutla birçok ulusun babası olacağına iman etti. Yazılı olduğu gibi: Senin soyun böyle olacaktır. Bedeninin ölü denebilecek durumunu yaklaşık yüz yaşındaydı ve Sara=nın çocuk doğuramayacak durumda olduğunu düşündüğünde, imanı sarsılmadı. Tanrı=nın vaadi konusunda imansızlık edip kuşkuya düşmedi. Tam tersine, iman okulunda gelişti, büyüdü, Tanrı=ya yücelik sundu (Rom.4:1722).