PAZAR        4             KASIM

            

Tanrı brahim=e, AKarın Saray=a gelince, bundan böyle onun adı Sara olacak. #

Onu kutsayacağım; ondan sana bir oğul vereceğim.

Onu kutsayacağım ve ulusların anası olacak.

Halkların kralları onun soyundan çıkacak.@

Yaratılış 17:15S16

Tanrı daha önce ATanrı yüce Babadır@ anlamına gelen Avram adını, Abirçok ulusun babası@ anlamına gelen brahim adına dönüştürdü. imdi de Saray=ın adını değiştiriyor, ona Sara adını veriyor. Sara=nın anlamı Aprenses@ demektir. Ve o brahim gibi ulusların anası, uluslara çıkacak kralların anası olacaktır.

Çok kez kadının önemi unutuluyor, ama Rab Sara=nın bu konuda önemli olduğunu brahim=e hatırlatıyor. Sara olmaksızın brahim=in vaat edilen oğlu olamazdı. Sara, hatalarına, kusurlarına rağmen Rab=bin gözünde önemli sayılıyordu. Rab, Sara=nın rahminden, o ölü rahimden hayat çıkaracak ve böylece verdiği vaadi gerçekleştirecektir. Yani brahim ve Sara o kadar yaşlı olmalarına rağmen bir oğlan çocukları olacaktır. Bu çocuğun adı shak olarak belirlenecek, verilen vaat gelecek olan ve ulusların bereket alacağı kişi shak=ın soyu aracılığıyla dünyamıza gelecektir.