CUMARTESİ         3             KASIM

            

Tanrı brahim=e, ASen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız@ dedi, ASeninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız, sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak.@

Yaratılış 17:911

RAB Avram adını brahim olarak değiştirdi. Bunun ile brahim=i ulusların babası olarak belirtti, sonra sünnet buyruğunu verdi. Sünnet, Rab=bin brahim=in soyu ile yaptığı antlaşmanın görülebilir belirtisidir. Sünnet, belli bir dine ya da ulusa giriş bileti değildi. Önce iman geldi, ondan sonra antlaşma ve bu antlaşmanın görülebilir simgesi olan sünnet geldi. Buna benzer şekilde iyi işler de Rab ile bir antlaşmaya girmemizi sağlamaz. Ancak sa aracılığıyla iman yoluyla kurtuluşa sahip olduğumuz zaman iyi işler bir açıdan yüreğimizde yer alan değişimin görülebilir bir belirtisi olur. Mesih imanlısı ile Rab arasında Mesih sa=nın kanında imzalanan bir antlaşma vardır. yi işlerimiz bu antlaşma sonucu bizim Mesih=e ait olduğumuzu gösterir.

Bu sünnet olayını Pavlus şöyle özetler: Abrahim daha sünnetsizken imanla doğru sayıldığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin babası olsun. Böylece onlar da doğru aklanmış sayılsın@ (Rom.4:11).