CUMARTESİ             27               EKİM            

Avram 99 yaşındayken RAB ona görünerek, ABen her şeye gücü

yeten Tanrı=yım@ dedi. ABenim yolumda yürü, kusursuz ol.

@Yaratılış 17:1

İbrahim=in yaşından söz etmesi, uzun yılların geçtiğini, yıllar geçtikçe de onun imanının denendiğini belirtmektedir. Hatırlarsanız, smail doğduğunda brahim 86 yaşındaydı (Yar.16:16) ve Rab ona yeniden göründüğünde brahim 99 yaşına gelmişti. Aradan 13 yıl geçmişti. braniler 11:12=de brahim=den söz ederken, ABedeni ölü sayılabilecek bir adamdı@ der. Ama Tanrı onu asla unutmamış ve bir kenara koymamıştı.

İbrahim=in belki de en çok kuşkuya düştüğü bir anda, doksan dokuz yaşındayken ve bu yaşta Saray=dan bir çocuğu olmayacağını düşünürken Rab kendisini ona bu yeni ismiyle açıklıyor: AEl adday@. Bu, AHer eye Gücü Yeten Tanrı@ demektir. lginç değil mi?

Aadday@ sözü Eski Antlaşma=da 48 kere AHer şeye Egemen@ olarak çevrildi. Yeni Anlaşma=da da bu söz AEgemen Rab@ ya da AHer şeye gücü yeten Rab@ olarak çevrildi (2.Kor.6:18; Vahiy 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:14; 19:6,15 ve 21:22). Eski çeviride kullanılan Kadir sözü demek de kudreti sonsuz olan demektir. Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.