CUMARTESİ          20               EKİM            

RAB=bin meleği Hacer=i çölde bir pınarın başında buldu…

RAB=bin meleği ona, hanımına dön ve ona boyun eğ, dedi!

Yaratılış 16: 7S9

Burada ilk kez Rab=bin meleğinden söz ediliyor. Kimdi Rab=bin meleği? Hacer O=na daha sonra Rab diyor! Bu da bize sa Mesih=in insan olmadan önceki halini gösteriyor. Kutsal olan Tanrı insana ancak bu yolla görünüp yardım edebilirdi. Köle ve şimdi çok zor durumda olan Hacer=e de yardım etmek için Rab=bin meleği ona geliyor. Bu bize Rab=bin ilgisini, sevgisini ve inayetini gösteriyor.

Saray ve brahim Tanrı=ya karşı günah işlediler. Hatta Hacer=e karşı da büyük hata yaptılar. Ama buna rağmen Rab her üçünü de terk etmiyor. Onlarla halen ilgileniyor ve onları iman okulunda bir sınıf daha yukarı çıkarmak istiyor. Hacer=e de şu vaatte bulunuyor: ASenin soyunu öyle çoğaltacağım ki, kimse sayamayacak! şte hamilesin, bir oğul doğuracak, adını da smail koyacaksın@ (Yar.16:1011).

İşte bu Rab=bin insan ayrımı yapmadan herkesi sevdiğini, onlara merhamet ettiğini ve inayetini sunduğunu göstermektedir.