CUMA           19               EKİM            

Avram eşi Saray=a, Acariyen senin elinde. Neyi uygun görüyorsan yap@, dedi.

Böylece Saray cariyesi Hacer=e eziyet etmeye başladı. Hacer onun yanından kaçtı.

Yaratılış 16:6

Hacer kendisine yapılan eziyete fazla dayanamayarak kaçmayı seçti. Ama Rab Hacer=i seviyor ve ona da bazı dersler vermek istiyordu. lk başta Hacer Rab=bin sesine kulak vermeli ve O=na bağımlı olmayı öğrenmeliydi. Yaratılış 16:7S14 ayetleri arasında Rab=bin meleğinin Hacer=e göründüğünü, hanımına geri dönmesi gerektiğini söyledikten sonra, bir oğul doğuracağını ve adını da smail koyması gerektiğini belirtiyor. lginçtir ki, Hacer Rab=be itaat ediyor. Hatta Rab=bin kendisiyle konuştuğu yere ElRoi adını verdi ki, bu ABeni gören Tanrı@ anlamına geliyor.

Bu bölümün sonunda da, AHacer Avram=a bir erkek çocuğu doğurdu. Avram çocuğun adını smail koydu@(Yar.16:15). Bu sırada Avram 86 yaşındaydı.

İlginçtir ki, doğacak olan smail=e ilişkin şu sözler yazılıdır: AO herkese, herkes de ona karşı çıkacak. Kardeşlerinin hepsiyle çekişme içinde yaşayacak!@ (Yar. 16:12). Yapılan bir hata, günah Rab=be dönüldüğünde affedilir, ama günahın sonucu ise kalır.