ÇARŞAMBA             17               EKİM            

Saray Avram=a, bu haksızlık senin yüzünden başıma geldi. Cariyemi koynuna soktum. Hamile olduğunu anlayınca beni küçük görmeye başladı.

Yaratılış 16:5

Şimdi brahim, Saray ve Hacer artık birbirlerine girmiş, sürekli çekişme, münakaşa halindeler. Birbirlerini suçluyorlar. Başka ne olabilirdi! Yakup bize Aaranızdaki bu çekişmeler, savaşmalar, nedir diye soruyor sonra da kendisi şu yanıtı veriyor: Bunlar içinizdeki bedenin tutkularından geliyor. Dünyaya dostluk, Tanrı=ya düşmanlıktır… Bunun için Tanrı=ya bağımlı olun… ellerinizi temizleyin, yüreklerinizi suçtan arıtın@ (Yakup 4:1S10).

Saray ve brahim=in yaptıkları hatadan sonra, Hacer de dahil bir aile olarak yapmaları gereken şey şuydu: Önce günahlarını, yaptıkları yanlışı görüp tövbe ederek Rab=be gelmeleri, bu sorunları Tanrı=nın ellerine vermeleri gerekirdi. Tanrı=nın inayetine sığınıp af dilemeliydiler. Tanrı önünde durmak, af dilemek hem Tanrı önünde barışı sağlar, hem de insanı birbirine karşı daha anlayışlı ve merhametli kılar. Günahını gören ve günahlarını ikrar edip af bulan insan da affetmesini öğrenir.