CUMARTESİ    13               EKM

Bütün yüreğinle RAB=be güven. Kendi anlayışına dayanma.

Bütün yollarında O=nu tanı. O da senin yollarını doğrultur.

Süleyman=ın Özdeyişleri 3: 5S6

Kutsal Kitap, iman hayatında olması gerekenleri şöyle sıralar:

1. manlı beklemesini bilmelidir. 2. manlı için önemli olan Tanrı=nın yüceliğidir. 3. manlı Tanrı Sözü=ne güvenmelidir, son olarak da imanlının yaşamında Tanrı=nın esenliği ve barışı olmalıdır.

İbrahim ve Saray Tanrı=nın yüceliğini arayıp O=nun vaatlerine güvenmeyi bilselerdi, o zaman hem yanlış adımı atmazlardı, hem de hayatlarında esenlik ve sevinç olurdu.

Saray çocuğunun olamayacağını çok iyi biliyordu. Ama eşi brahim için bir umut vardı. Öyleyse en kolay yol, hizmetçimi eşime vereyim, ondan bir çocuğumuz olsun diye düşündü ki, Hacer=i brahim=e eş olarak verdi. Bu çok yanlış bir adımdı. Burada hata brahim=indi. O buna >hayır olmaz, Rab=bin vaadini beklemeliyiz= demeliydi, ama herhalde işine geldiği için eşi Saray=ın bu önerisine evet dedi. Zaten bundan sonra da onların başları dertten, acıdan, sorundan kurtulmadı. Zaten insan ipleri kendi eline aldığında, Tanrı=yı arka plana iter. man da geri planda kalır. man, Rab=bin isteğine, iradesine göre yaşamaktır.