CUMA       12               EKM

RAB=be güvenen korkuya kapılarak acele etmez.

Yeşaya 28: 16

Elçi Pavlus ARAB=be iman eden utandırılmayacaktır@ diyor (Rom. 10:11).

Bizler de Rab=be güvenmeyi bıraktığımızda, aceleci oluruz ve yanlış yollara gideriz, yanlış adımlar atarız; bunun sonucunda da bazen ağır ıstıraplar çekeriz.

İmanımızı belirleyen başka belirti de Tanrı Sözü=dür.

Elçi Pavlus şöyle yazar Rom.10:17=de: Aman haberi duymakla, haberi duymak da Mesih=le ilgili sözün yayılmasıyla olur!@

İmanı işlerliğe koymak, vicdanımızın sesini dinlemek ve itaat etmek bereket getirir.

İbraniler 11.bölümde imanda sağlam duran, Tanrı=nın vaatlerine güvenen ve tarihe iman izleri bırakan sıradan insanların bir listesi verilmektedir. Bu da şunu gösteriyor ki, bizler iman ettiğimizde, Tanrı yüreğimize esenlik, barış ve sevinç koyar. Hayatımızda sorunlar, zorluklar olabilir, ama Tanrı=nın esenliğini, barışını yaşayabiliriz, O=nu sabırla beklediğimizde ve O=na güvendiğimizde.