PAZARTESİ         8                 EKM

Şunu iyi bil ki, senin soyun yabancı bir ülkede, gurbette yaşayacak.

Dört yüz yıl kölelik edip baskı görecek.

Yaratılış 15:13

14.ayette de şöyle diyor: ASonra soyun oradan büyük mal varlığıyla çıkacak. Sen de esenlik içinde atalarına kavuşacaksın!@

Tanrı=nın birden brahim=in soyunun 400 yıl kölelik edeceğini söylemesi, brahim=e bir güvence ve onun sorusuna da bir yanıttı. Rab bununla sonsuzluğu gördüğünü, her şeyin kendi elinde olduğunu, planladığını ve verdiği sözleri her zaman tuttuğunu göstermektedir.

Burada ve Elçilerin şleri 7:6=da brahim=in soyunun 400 yıl kölelik çekeceğinden söz ediyor. Çıkış 12:40=ta ve Galatyalılar 3:17=de 430 yıldan söz ediyor. Burada bir çelişki yok. 400 yıl bu halk Mısır=da kaldı. Ama Tanrı=nın brahim=i çağırması ve onunla bir antlaşma yapması 430 yıldır.

Bu vaat da gelecekte kölelikte eziyet çeken brahim soyuna da destek olacak: AKöleliğimiz sonsuza kadar sürmeyecek, Tanrı bizi kurtamayı vaat etti@ tesellisini verecek. Peki bu halkı kölelikten kurtarmak için Tanrı neden o kadar uzun bekledi? Çünkü Tanrı hem merhametli ve sabırlıdır; hem de tüm halkın, Mısır=ın da kendisine dönerek kurtulmasını bekledi.