PAZAR          7                   EKM

Tanrı Avram=a, bu toprakları sana miras olarak vermek için Kildaniler=in

Ur kentinden seni çıkaran Rab benim.

Yaratılış 15:7

Tanrı brahim=e verdiği vaadi onaylıyor ve onun soyuna Kenan diyarını verdiğini belirtiyor. O da Rab=be, AEy egemen RAB, bu toprakları miras alacağımı nasıl bileceğim@ diye soruyor (Yar.15:8). brahim=in sorduğu soru imansızlık sorusu değildi. Onun imanı vardı, buna rağmen emin olmak istiyordu; başka deyişle brahim Rab=den bir güvence almak istiyordu.

Avram, yeri geldiğinde her imanlının öğrenmesi gereken sabrı öğreniyordu. Tanrı=nın bazı şeyleri ağırdan alması, verdiği vaadi unuttuğu anlamına gelmez. Yıllar geçse ve insani açıdan olanaksız olsa bile Avram, Tanrı=nın kendisine bir oğul vereceği vaadine güvenmeye devam etti. Ancak bekleme süresi oldukça uzundu. brahim=in yeni bir güvenceye ihtiyacı olduğunu bilen Rab, AGöğe bak, yıldızları sayabilir misin@ dedi. Çıplak gözle bunu yapmak mümkün değil. Yani senin soyun sayılamayacak kadar çok olacaktır, dedi. Rab, brahim=e sadece fiziksel bir soy değil, her kuşaktan, her ulustan imanlı çocuklar da verecekti (Rom.4:16S17).