CUMA            5                   EKM

Abrahim=in imanı kendisine doğruluk yerine sayıldı@ diyoruz.

Romalılar 4:9

Tanrı katında doğru sayılmak ya da doğrulukla donatılmak aklanmak ne demektir? Tanrı=nın huzurunda günahlarımıza bağış bulmak ve tüm suçlamalar önünde lekesiz olmak demektir. Normal bir mahkemede yargıç bir suçluyu bağışlarsa onu aynı zamanda doğru sayamaz. Suçluydu adam. Affedilmeye ancak suçlu kişiler ihtiyaç duyar. Adam suçlu değilse o zaman yargıç onun suçsuz olduğunu ilan eder, çünkü onun bağışa ihtiyacı yoktur. Fakat suçlu bir kişiyi hem bağışlamak hem de onu suçsuz, yani doğru ilan etmek normal bir yargıcın yaptığı bir iş değildir. Böyle bir işi ancak Tanrı yapabilir. O, günahlı ve suçlu kişiyi hem bağışlar, hem de suçsuz, haklı diye ilan eder.

Tanrı=nın ulusları iman kuralı uyarınca doğrulukla donattığını öngören Kutsal Kitap brahim=e önceden müjdelendi: ATüm uluslar sende kutlu kılınacak. Böylelikle, iman kuralına bağlı olanlar, iman edip kutlu kılınan brahim=le birlikte kutlu kılınırlar@ (Gal.3:69).

İmanımız brahim=in imanı gibi olmalı. O Rab=bin sözüne inandı ve doğru sayıldı.