ÇARŞAMBA              3                   EKM

Avram RAB=be iman etti, RAB bunu ona doğruluk saydı.

Yaratılış 15:6

İbrahim=in en çok ihtiyaç duyduğu şey doğruluktu. Bugün de insanların en muhtaç oldukları şey doğruluktur.

İncil=de şöyle der: AHerkes günah işledi, Tanrı=nın yüceliğinden yoksun kaldı… Yazılmış olduğu gibi doğru kimse yok, tek kişi bile yok@ (Rom.3:23 ve 3:10).

Doğru sayılmak için dindar olmak yeterli değildir. Çünkü Tanrı tam bir doğruluk beklemektedir. Doğrulukla donatılma ya da doğru sayılma olmadan asla Tanrı=nın önünde duramaz, sonsuz yaşama cennete sahip olamayız.

İbrahim doğruluğa nasıl sahip oluyor? O Rab=be iman ediyor ve bu ona doğruluk sayılıyor.

ASayılmak@ demek, birisinin hesabına yazılmak demektir.

Çarmıhta bizim günahlarımız Mesih=e yazıldı ve cezayı O bizim yerimize çekti ve biz böylece doğru sayılıyoruz, tüm günahlarımıza af buluyoruz kutsal Tanrı önünde. şte bu inayettir.