SALI               2                   EKM

Avram RAB=be iman etti, RAB bunu ona doğruluk saydı.

Yaratılış 15:6

Verilen vaade inanmaz ya da uygulamaya koymazsak, o vaadin bize bir yararı olmaz. brahim daha önce Rab=bin vaadine reaksiyon gösterdi Yar.12:1S3=te. Rab=bin sesini duyduğunda hemen eyleme geçti, yurdunu terk ederek vaat edilen diyara Kenan=a doğru yola çıktı (br.11:8).

Yaratılış 15:6=da ilk kez brahim=in imanından söz eder. Bu ayet Yu.3:16 ile karşılaştırılabilir. Tanrı Sözü kurtuluşun imana dayandığını, iman aracılığıyla geldiğini belirtir. Ancak bu ayet ncil=de üç yerde alıntı alınarak kullanılır (Gal.3:6; Rom.4:3 ve Yakup 2:23).

Abrahim Tanrı=ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı!@ brahim tamamen Tanrı=nın vaadine iman etti.

Bizler Tanrı=nın seslenmesi ya da konuşmasıyla kurtulmuyoruz; O=nun verdiği vaade iman ederek kurtuluyoruz. Yuhanna 20:31=de insanın nasıl kurtulması gerektiği belirtilir. man sözü yüz kere kadar geçer. Kurtuluş Tanrı=nın inayetiyle gerçekleşir. (Ef.2:8S9).