PERŞEMBE        27                   EYLÜL

RAB bir görümde Avram=a görünerek, AKorkma, Avram. Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak@ dedi.

Yaratılış 15: 1

AKorkma, çünkü senin kalkanın Ben=im@ diyor Rab brahim=e. Burada Ben=im sözü bile, Rab=bin korumasının ne kadar derin, harika olduğunu göstermektedir. Ben=im sözü Tanrı=nın gücünü, sonsuzluğunu, her şeye egemen olduğunu ortaya koyar. Ben=im sözü Tanrı=nın adıdır. ABen ben olanım!@ demektir.

İnsanın hiçliği karşısında, Tanrı Benim, diyor. Mezmur 46:11=de, AYakup=un Tanrısı kalemizdir@ diyor.

Günlük yaşamda kendi etrafımızda dönersek, kısa sürede tüm cesaretimiz kırılır, ama iman ile Rab=be baktığımızda cesaret buluruz.

Tanrı bizim korkularımızın karşısında kalkanımızdır! O bizim kaygılarımızın karşısında kalkanımızdır. Kalkanın görevi nedir? Gelen okların saldırıların önünde durmaktır.

İbrahim=in buna ihtiyacı vardı. Rab ona AKorkma, senin kalkanın benim@ dediği gibi, Rab bizim de kalkanımızdır.