ÇARŞAMBA         26                   EYLÜL

RAB bir görümde Avram=a görünerek, AKorkma, Avram. Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak@ dedi.

Yaratılış 15: 1

AKorkma!@ sözü ilk kez Kutsal Kitap=ta burada geçiyor. manlı korkuyu kendi duygusal iman ile değil, Tanrı Sözü=ne iman edip güvenerek yenebilir. Tanrı kendi çocuklarını adlarıyla çağırır (Yu.10:3).

Evet, Kutsal Kitap=ta ilk kere burada AKorkma@ diyor Tanrı. Daha sonra Hem shak=a hem de Yakup=a AKorkma@ diyecektir Rab (Yar.26:24; 46:3). Kendi halkına da kerelerce AKorkma@ diyecektir (Çıkış 14:13; 20:20; Yasanın Tekrarı 1:21).

Yeşaya=da da kerelerce AKorkma@ sözü kullanılmaktadır (Yeş.41:10,13; 43:1,5; 44:2,8).

İncil=de de kerelerce AKorkma@ sözü kullanılmaktadır (Matta10:31; Markos 5:36). Yuhanna 14:27=de sa Mesih şöyle seslendi bağlılarına: ASizlere esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sarsılmasın, korkmayın!@

Hiç kuşku yok ki, senin de bir sürü korkun, kaygın vardır. Ama Rab size de AKorkma@ diyor. Kutsal Kitap=ta her gün için Akorkma@ sözü vardır.