PAZAR       23                   EYLÜL

RAB bir görümde Avram=a görünerek, AKorkma, Avram@ dedi.

ASenin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak.

@Yaratılış 15: 1

Bir insan gerçekten de Rab=be iman ederek itaatkar bir yaşam sürdürmesine rağmen, bazen kendisini karanlıkta bulabilir. Hatta bu karanlık dönem günlerce, aylarca ve yıllarca sürebilir.

Zaman olur, imanlı kendisini karanlıkta görür ve bunun nedenini bir türlü anlamaz ve neden Rab, böyle bir yol izliyor diye sorar. Böyle bir duruma düşen bir imanlı bir keresinde şöyle dedi:

Artık Rab=bin sözünü okuyamıyorum, düşünemiyorum, hatta doğru dürüst dua bile edemiyorum. Ama iman etmeyi sürdürebilirim en azından. Bu, bir kişinin o karanlık, zor günlerini gösterir.

İbrahim de böyle bir deneyimden geçti. Buna ruhsal açıdan canın, ruhun karanlık gecesi diyebiliriz. Yaratılış 15:12=de şöyle diyor: AAvram=ın üzerine dehşet verici zifiri bir karanlık çöktü!@

İbrahim=in cesarete, teselliye ihtiyacı olduğu zamanda Tanrı ona, AKorkma Avram! Senin kalkanın benim!@ diyor.