CUMARTESİ        22                   EYLÜL

Tapınağımda yiyecek bulunması için tüm ondalıklarınızı ambara getirin!

Malaki 3:10

Daha önce de belirttiğim gibi, ilk kez brahim peygamber ondalık verdi. Bunun ile aslında Tanrı=ya ve O=nun inayetine, korumasına ve bereketlerine duyduğu minnettarlığı gösterdi. Ondalık ile brahim aynı zamanda Tanrı=ya olan sevgisini göstermiş oldu. Levililer 27:30=da, Aster toprağın ürünü, ister ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin ondalığı RAB=be aittir. RAB için kutsaldır@ diyor.

Peki neden Tanrı ondalık istedi? Tanrı=nın elbette ki ondalığa ihtiyacı yoktur, ama ondalık ile halkı arasında bir dayanışmayı istiyor. Başka önemli bir nokta da ondalık ile Rab=be ait olduklarını da bir yolla göstermiş oluyorlardı. Ondalık aynı zamanda Rab=be hizmetin sürdürülmesi içindir. Okuduğumuz ayette de gördüğümüz gibi, Tanrı tapınağında yiyecek olsun istedi. Yeni Antlaşma=da vermenin gerekliliğinden söz eder, ama ondalık olarak değil; herkes imkanı dahilinde vermelidir. Ancak imanlı verirken bunu yürekten, isteyerek ve sevinerek vermesi gerekir.