PERŞEMBE          20                   EYLÜL

Yüce Tanrı=nın kahini olan Salem Kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi.

Yaratılış 14: 18

Melkisedek neden sadece brahim=e ekmekle şarap getirdi? Bana göre Melkisedek=in getirdiği ekmek ve şarapla brahim ve Melkisedek Rab=bin Sofrası=nı kutladılar. sa Mesih şöyle dedi: ABabanız brahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi!@ (Yu.8:56).

Melkisedek=in babasının ve anasının kim olduğu bilinmediği için Aonun ne babası, ne anası, ne de soyu var@ diye yazılır. Doğumu ve ölümüyle ilgili kayıtlar bulunmadığından ATanrı Oğlu gibi, sürekli olarak kahin@ kaldığı anlamında yorumlanır. Melkisedek tarih sahnesine tek bir kez AUlu Tanrı=nın kahini@ olarak yoktan çıkmasıyla Kutsal Yazıları okuyanların akıllarında sanki sonsuzlaşıp kalmıştır. Gerçi anası babası vardı. Doğdu, yaşadı ve öldü. Ama Kutsal Yazılar bunlardan söz etmeyince sonsuzca kahin kalan Tanrı=nın Oğlu=nun bir simgesi olmuştur. Bazı yorumcular Melkisedek=in yeryüzüne melek sıfatıyla gelen Mesih olduğuna da inanır. Öyle de olabilir, böyle de. Önemli olan ezeli ve sonsuz olan sa Mesih=i simgelemesidir. Mesih sonsuz kahindir ve öyle de kalacaktır. (Yeş.9:6; 32:1,17; Yer.23:5; br.12:11).