SALI            18                   EYLÜL

Yüce Tanrı=nın kahini olan Salem Kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi.

Yaratılış 14: 18

İbrahim=e Melkisedek adında bir kahin sadece ekmek ve şarap getiriyor ve brahim=i kutsuyor. Kimdir Melkisedek?

Önce o bir kahindi ve Salem kralıydı. O Doğruluk ve Esenlik kralıydı, diyor braniler=in yazarı (7:2). Melkisedek anlam olarak, AKralım doğrudur@ ya da ADoğruluk kralı@ anlamına gelir. Melki = kral demektir, ki Amelekut@ sözcüğü aynı kökten gelir. Süryanice=de Melki halen erkek adı olarak kullanılır. Sedek ise doğruluk anlamındadır. Arapça=dan Türkçe=ye geçen ve doğruluk anlamını taşıyan Asıdk@ sözcüğü aynı köktendir.

Mezmur 110:4=te sa Mesih=e ilişkin şu peygamberlik sözü veriliyor: AMelkisedek düzeni uyarınca sen sonsuza dek kahinsin!@

Melkisedek, Mesih=in bir tiplemesidir ve bizler Mesih=in kâhinliği zamanında yaşıyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor ki, Mesih Tanrı=nın sağında bizlere aracılık etmekte ve bereketlemektedir. (Melkisedek=e ilişkin braniler=deki ayetler 5:10; 6:20; 7:1, 17).