PAZARTESİ                 17                   EYLÜL

Sodom halkı çok kötüydü. Rab=be karşı büyük günah işliyordu!

Yaratılış 13: 13

İbrahim, Sodom kralının önerdiği o zenginliğe evet deseydi ne olacaktı? brahim kendisini satmış olacaktı, başka deyişle o Sodom kralına gebe kalacaktı. Ama bu denenmeden brahim başarıyla çıkıyor, ona hayır, diyor. Ben senden beş para bile kabul etmem. Sodom aslında tanrısız dünyayı resmeder. Zaten bugünkü ayetimizde de bu halkın ne kadar günah içinde yaşadığını, Tanrı=ya karşı kötülük işlediklerini yazar.

Hezekiel=de de şöyle yazar: ASodom=un günahı şuydu: kendisi de kızları da gururluydu, ekmeğe doymuşlardı; umursamazlardı. Düşküne, yoksula yardım elini uzatmazlardı. Kendilerini beğenmişlerdi. Önümde iğrenç şeyler yaptılar! Bu nedenle onları önümden sürüp attım!@

İbrahim=in böyle bir topluluktan ya da kraldan gelen teklifine hayır demesi yerinde ve çok doğru bir karardı.

Kendisine sadece ekmek ve şarap getiren Melkisedek=e evet, diyor. Kimdir Melkisedek? Yanıtı yarın.