SALI           11                EYLÜL

 

Avram=ın yeğeni Lut=la mallarını da götürdüler. Çünkü o da Sodom=da yaşıyordu.

Oradan kaçıp kurtulan biri brani Avram=a durumu bildirdi.

Yaratılış 14:12S13

Yaratılış 14. bölümde kendimizi bir savaşın içinde buluyoruz. 1S12 ayetlerinde önce bir gözlemde bulunuyoruz. 13S16 ayetler arasında bir savaşın olduğunu okuyoruz ve 17S24 ayetler arasında da brahim=e sunulan armağanları görüyoruz.

İlk ayetlerde bazı krallar arasında bir savaşın olduğunu, sonra da yenilen ve esir alınan krallarla birlikte Lut ve adamlarının da esir alındığını, tüm malının mülkünün yağma edildiğini görüyoruz.

İkinci kesimde (14:13S16) brahim=in yeğeni Lut=a karşı nasıl bir tutum takındığını ve onu kurtarmak için plânlar yaptığını okuyoruz. Bu bölümde ilk kere brani sözünü okuyoruz ayet 13=te.

İbrahim sert yürekli biri değildi. O bir yolcu ve yabancıydı o diyarda. Yeğeni ona karşı saygısızca davrandı. Buna rağmen bir sorun anında brahim hiçbir bahaneye başvurmadan, Lut ve ailesini hayatı pahasına da olsa kurtarmak istiyor. Affetmesini bilen, yardıma hazır olan insan aslında büyük insandır.