PERŞEMBE          6           EYLÜL

Avram ile göçen Lut=un da davarları, sığırları, çadırları vardı.

Malları öylesine çoktu…

Yaratılış 13:5S6

Anladığım kadarıyla Lut, brahim ile yola koyulduğunda fazla bir şeyi yoktu; sadece bir çadırı vardı; brahim sayesinde mal mülk sahibi oldu, ama onun bir sunu sunacak bir sunağı yoktu. Bu şu anlama geliyor: Lut hiçbir zaman Rab=bi çağırmadı ve O=nun bilgeliğini aramadı (Yakup 1:5). O gözlerini dünyaya, dünyasal şeylere dikti ve böylece gidip Sodom kentinin yakınlarında bir çadır kurdu.

AGöz, yüreğin sevdiklerini görür!@ Lut=u brahim Mısır=dan çıkardı, ama Mısır Lut=un yüreğinden çıkmadı. Oysa brahim=in gözleri göksel yurda, göksel vatana çevrilmiş, o göksel kenti görmek istiyordu (br.11:13S16). Böylece o Tanrı=nın bereketi altında yaşamayı seçti.

Lut=un brahim ile birlikte yaşadığı dönemde bir Tanrı adamı olması için eline yeterince imkanlar geçti. Ama onun bir tek kere bile bir sunak kurduğunu, sunu sunduğunu okumuyoruz. Tam tersine iyi ve verimli bir bölge seçtiğini düşünerek daha sonra kendi yıkımına neden olacak Sodom yakınlarında oturmaya başladı. Bu onun dünya bereketlerini aradığını göstermekteydi.