ÇARŞAMBA                5               EYLÜL

İbrahim yeğeni Lut=a, >gel ayrılalım. Sen sola gidersen ben sağa gideceğim.

Sen sağa gidersen, ben sola gideceğim= dedi.

Yaratılış 13: 9

İbrahim görünenlere değil, görünmeyenlere baktı, yani iman ile hareket etti ve iman ile yaşadı. Bu nedenle de Lut=un iyi ve verimli bölgeyi seçmesi onu geleceğe yönelik kaygılandırmadı. Çünkü iman ile her şeyin Rab=bin elinde olduğunu biliyordu. brahim=in Mezmur 145:15=te yazılan şu sözleri okuma imkanı yoktu: AHerkesin umudu sende, onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin!@ Ya da Matta=da söylenen şu sözlerden de haberi yoktu brahim=in: ANe yiyeceğiz, ne içeceğiz diyerek kaygılanmayın… Sizler önce Tanrı=nın egemenliğini ve doğruluğunu arayın, bunların tümü size verilecektir…Yarın için kaygılanmayın!@ (Matta 6:31S34).

Bunlara rağmen brahim bunları kendi hayatında uygulamaya koydu ve her şey Tanrı denetiminde olduğunu eylem ve tutumuyla gösterdi.

Dostum, eğer Tanrı hayatımızda ilk yeri tutarsa, o zaman her şey zamanla rayına oturur.