SALI            4                AUSTOS

Yalnız kendi yararınızı değil, başkalarının yararını da gözetin!

Filipililer 2: 4

Bu parçanın anahtarı, başkalarıdır. Başkaları sözcüğünü ilk önemli kılan Mesih inancı olmuştur. Mesih neden cennetin görkeminden bu dünyaya gelmiştir? Başkaları için. Mesih neden çarmıha çakılarak ölmeyi seçmiştir? Başkaları için. Bizler neden müjdeyi yaymalıyız? Başkaları için. Kendimiz yerine başkalarını düşünmek, Mesih=in düşüncesidir. Mesih de bizler için başkaları için yeryüzüne geldi ve başkaları için canını verdi. Bizler O=nun bağlılarıysak, başka türlü davranamayız. AVermek almaktan daha üstün mutluluktur@ dedi sa Mesih (H..20:35). Tanrı beni ve seni o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi! (Yu.3:16). Burada aldı demiyor, verdi diyor. Kimin için? Başkaları için. Yani Tanrı senin ve benim için sa Mesih=i yeryüzüne gönderdi. Mesih senin için de çarmıha çakıldı. Mesih şu anda diri ve Tanrı=nın sağında oturmaktadır. Ne için? Senin ve benim için. Çünkü Mesih bizim için Tanrı önünde şefaat etmektedir. Bu nedenle Mesih=e geldiğimizde Tanrı önünde kabul edilir ve sonsuz yaşama sahip oluruz.