SALI                        20                 AUSTOS

Ülkede şiddetli kıtlık yüzünden Avram

geçici bir süre için Mısır=a gitti.

Yaratılış 12:10

İbrahim bir kıtlık sorunuyla karşılaşıyor. Dün de belirttiğim gibi hemen korku ve kaygıya kapılıyor. nsani duyguları ağır basıyor. Eyvah şimdi ne olacak! Kısa bir süre önce Rab ona görünüp konuşmadı mı? Ne oldu bu adamın imanına birden? Unutmayalım, brahim de bizler gibi bir insandı. Yeri geldiğinde kaygıya kapıldı, korktu, kendi gücüyle hareket etti. brahim bir iman adımı attı, ama büyük bir kıtlıkla karşılaşınca, Rab=be bakma, O=na güvenme yerine, Mısır=a baktı ve oraya gitti.

İman yolunda giden Avram, nereden bilecekti Mısır=ın kendi soyunu uzun yıllar köle edeceğini. Kim bilir, belki de birileri ona Mısır=da bol yiyecek var, en iyi yolun oraya gitmek olduğunu söyledi. brahim de Tanrı=nın kendisine yol göstermesini bir kenara bırakıp bu öğüdü dinleyerek oraya gitti. Buna rağmen, Rab brahim=i asla bırakmayacak ve onun bu türden deneyimlerini brahim=i imanda daha da olgunlaştırmak ve geliştirmek için kullanacaktır. şte bu inayettir. Rab bugün de kendisine iman edenleri asla bırakmaz ve gelen denenmeleri iyilik için kullanır.