PAZAR               19             AUSTOS

Ülkede şiddetli kıtlık yüzünden Avram

geçici bir süre için Mısır=a gitti.

Yaratılış 12:10

Ülkede şiddetli kıtlık var ve brahim ne yapıyor? Mısır=a gidiyor. Neden bunu yaptı? Çünkü sırtını Rab=be döndü.

Bu bana Rut kitabını anımsatıyor. Elimelek ve Naomi adında karı koca Yahuda Beytlehem=inde kıtlık çıkınca onlar da ülkeyi terk edip Moav diyarına gittiler.

Kutsal Kitap=ta isimlerin oldukça önemi vardır. Ya da bu isimlerle Rab bizlere ruhsal dersler öğretmektedir.

Yahuda hamt demektir. Beytlehem Ekmek Evi anlamına gelmektedir. Bu aile ne yapıyor? Hamt ve ekmek evini terk edip Moav ülkesine gidiyor. Moav ne anlama geliyor? Çöp tenekesi (Mez.60:8).

Bu isimlere ruhsal açıdan bakalım: Kişi hamt ve ekmek evini terk ediyor bir sorundan dolayı, gidip çöp tenekesinden karnını doyurmaya çalışıyor.

Bu aile Moav diyarında yıkıma uğradı ve sonunda sadece anne Naomi ve gelini Rut, Beytlehem=e dönebildi.