PERŞEMBE                16             AUSTOS

 İbrahim çadırını toplayıp çeşitli yerlerde

konuklayarak Negev=e doğru ilerledi.

Yaratılış 12: 9

İman hayatında bizler de imandan imana gitmeliyiz (Rom.1:17). Başka deyişle, eğer güçten güce doğru gitmek istiyorsak (Mez.84:7S8) imana dayanan ve imana ulaştıran imanla yürümeliyiz, imanla yaşamalıyız.

İman, körü körüne bir yere atlamak değildir. man, itaat etmek demektir. Abrahim imanla itaat etti@ diyor braniler=in yazarı (br.11:8). taat etmeyen bir iman ölü bir imandır diyor Yakup 2:14S26 ayetleri arasında. Amana dayanmayan her tutum günahtır@ diyor Pavlus Romalılar 14:23=te. man ve itaat birbirinden ayrılmaz bir parça gibidir, tıpkı bir liranın iki yüzü gibi.

Ama bu, günahlı insanın iman ve işlerle kurtulacağı anlamına gelmez. Çünkü Tanrı Sözü çok açık ve net bir şekilde, imanlının sadece imanla kurtulabileceğini belirtir (Yu.3:16S18 ve Ef.2:8S9). man kurtarır ve kurtaran iman iyi işlerle de kendisini gösterir (Ef.2:8S10; Titus 2:1112; 3:8,14).