PERŞEMBE                15                  MART 

Başkalarını yargılamayın ki, Tanrı da sizi yargılamasın. Çünkü hangi yargıyla yargılarsanız onunla yargılanacaksınız. Hangi ölçüyle ölçerseniz aynı ölçüyle ölçüleceksiniz.

Matta 7:12

Bugün okuduğumuz ayetlerde, Ayargılamayın@ derken bunun anlamı oldukça geniştir. AKarar vermek, iki şey arasında ayırım yapmak, birisini yargılamak, birisinden öç almak, birisini lanetlemek@ gibi anlamlara gelmektedir. Bu ayetler, Tanrı çocuğunun yargı değerlerini kullanıp bir durum ya da bir kişinin davranışları konusunda karar vermesini yasaklamıyor. Yasakladığı şey, karşıdakinin niyet ve düşüncesinin ne olduğunu bilmeden, onları yargılamaktır. Bizler genelde karşımızdaki insanın neden öyle ya da böyle davrandığını bilmiyoruz. Biz sadece dışa yansıyan bazı hareketleri, sözleri ve tavırları görebiliyoruz. Tanrı bizim kötülüğe karşı durmamızı, kötü davranışları yargılamamızı yasaklamıyor. Ancak bizler diğer insanları, kardeşlerimizi yargılamakta acele edersek, sert ve haksız bir şekilde yargılayıcı bir duruma düşeriz. Böyle bir kişi, başkalarını yargıladığı için kendisi yargılanmış duruma düşüyor. şte Rabbimiz bu ayetlerde bu düşünceyi dile getirmektedir.