Başlangıçta! – Parça 14

İtaatsizliğin getirdiği sonuç???

Yaratılış 3:16-19

341 total views, 1 views today