İnsanın doğal yapısı ve imanlının sorumluluğu???  –  Parça 2

Markos 2:1-12

883 total views, 1 views today