Dünyaya olan bağlılığın getirdiği sonuç? – Parça 2 –
1.Yuhanna 2:15-17

818 total views, 1 views today