Petrus ve Yuhanna – Birlikte çalısmanın getirdiği sonuç ! – Habercilerin İşleri 3, 1-11