Pentikost – Kilisenin Doğumu

Pentikost – Kilisenin Doğumu (1) – Habercilerin İşleri 2:1-13