Koloseliler 1, 15-18 – Müjdenin içeriği: Rab‘ bin kudreti ve egemenliği

251 total views, 4 views today