Koloseliler 1, 15-18 – Müjdenin içeriği: Rab‘ bin kudreti ve egemenliği