SALI           3              TEMMUZ

Yoldan geçen herkes sana el çırpıyor; Yeruşalim kızına baş sallayıp ıslık çalıyorlar; ABütün dünyanın sevinci, güzelliğin simgesi dedikleri kent bu mu?@ diyorlar.

Ağıtlar 2:15

T. adında bir kız tanıdım. sa Mesih=e ilgi duyuyor, hatta iman ettiğini bile söylüyordu. Bizim yılda iki kez yaptığımız seminerlere de katılıyordu. Ama T.=nin yaşamı pek düzgün değildi. Bir taraftan Rab=be iman ettiğini söylüyor, ama hayatı, yaşayış şekli tam tersini gösteriyordu. Bir gün onu karşıma aldım, uzun uzadıya kendisiyle konuştum. Yaptıklarının doğru olmadığını, günah içerisinde yaşamaması gerektiğini söyledim. Daha sonra, kendisinden 4S5 yıl kadar hiç bir haber alamadım. Bir gün bizim o seminer toplantımızda bir bayanın bana, AAli abi, merhaba, nasılsın?@ diye sorduğunda, Amerhaba@ diyerek cevap verdim, ama Aseni tanıyamadım@, dedim. Birden hüngür hüngür ağlamaya başladı. AAli abi, beni tanımadın mı? Ben T=yim@, deyince çok şaşırdım. Çünkü çok çökmüş ve sanki 20 yıl yaşlanmıştı. Sonra T. şöyle dedi: ABenim günahlarım beni bu duruma getirdi!@
İşte, srail halkını, o güzelim Yeruşalim kentini böylesine harabeye çeviren, alay konusu durumuna getiren, onların günahlarıydı.