SALI         22                MAYIS

Başlangıçtan beri var olan yaşam sözü. şittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz!

1 Yuhanna 1:1

ABaşlangıçtan beri var olan yaşam sözü!@ Yuhanna hangi başlangıçtan söz ediyor? Kutsal Kitap=ın ilk ayeti şöyledir: ABaşlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı!@ Bu, tarihi verilemeyen bir başlangıçtır. Tanrı=nın gökleri ve yeri ne zaman yarattığını bilmiyoruz.
Bir zamanlar bilim adamları yeryüzünün yaşının 300 bin ile 700 bin yıl arasında olduğunu tahmin ediyordu. Sonra 2,5 milyon yıl denildi, şimdiyse dünyanın yaşı milyarlarla ifade edilmektedir. Unutmayalım ki, inandığımız Tanrı, ezeli ve sonsuzdur.
Bu evreni Tanrı mı yarattı, yoksa o bir tesadüf eseri midir? Evrenin kendiliğinden oluşuverdiğini düşünmek saçmadır. Yaşamın bir patlama sonucu tesadüfen ortaya çıktığını söylemek, bir matbaada patlama sonucu bir sözlüğün kendiliğinden ortaya çıktığını söylemek kadar akılsızcadır.
Yaşadığımız bu evrenin gerisinde akıllı bir güç vardır. Başlangıcın tarihini bilmiyoruz. Birkaç bin ya da milyar, fark etmez, istediğiniz gibi kabul edebilirsiniz. Çünkü burada sonsuzluğun Tanrısı ile ilgileniyoruz.