PERŞEMBE                13                EYLÜL

Avram, yeğeni Lut=un tutsak alındığını duyunca, evinde doğup yetişmiş üç yüz on sekiz adamını yanına alarak dört kralı Dan=a kadar kovaladı.

Yaratılış 14:14

İbrahim her zaman Lut=a candan ve sevecen davrandı (13:9). Burada da Lut=u kurtarmakla aynı şeyi yaptı. Lut, brahim=e karşı hiç de samimi davranmadı. brahim haklı olarak, bana ne, kendi etti kendi buldu, şimdi cezasını çeksin diye düşünmedi. Lut onun yeğeniydi. Bu nedenle de brahim kötülüğe karşılık iyilikle davrandı (Rom.12:17S21; Gal.6:1S2).

Üçüncü aşamada, brahim her ne kadar bir barış adamı olsa da, onun küçük de olsa bir ordusunun olduğunu görüyoruz. Barış harikadır, ama dünyanın gerçekleri ortadadır. Biz imanlılar olarak kimseye düşmanlık edemeyiz. Bizim asla bir insan olsun, toplum ya da ülke olsun düşmanımız olamaz. Kimseyle fiziksel olarak savaşamayız. Rab=bin çocuklarıyız, ama bir ruhsal savaş içindeyiz. Bu nedenle de bizler ruhsal alanda donanımlı olmalıyız. Yani ruhsal alanda bir ordumuzun olması gerekir. Nedir bu ordu? Tanrı=nın Sözü! Tanrı Sözü aracılığıyla her tür güce, donanıma sahibiz. Bu nedenle imanlılar olarak Tanrı Sözü=nü iyi bilmeli ve günlük olarak da bu Söz=den beslenmeliyiz.