PAZARTESİ           16                NİSAN

Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek, çadırının emin yerinde saklayacak, yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

Mezmur 27: 5

brani halkı Mısır=dan çıkıp çölde ilerlerken Tanrı=yla buluşabilecekleri bir çadır kurmuşlardı. Bu >Buluşma Çadırı=nda gizli ve çok kutsal bir yer vardı. Buna Kutsalların Kutsalı diyor Tanrı Sözü. Bu yere baş kahinden başka hiç kimse giremezdi ve bunu da ancak yılda bir kez yapabilirdi. Bu En Kutsal Yerde Tanrı=nın sandığı vardı ve bu sandığın içi dışı altınla kaplanmıştı. Sandığın kapağını oluşturan üst kısımda ise çok süslü bir yer vardı. Buna Merhamet Kürsüsü denirdi. Yılda bir kez kesilen kurbanın kanı bu kürsü üzerine serpilirdi. Kurban tüm srail halkının günahlarının örtülmesi içindi. Günümüzde ise Rab sa bizim için kurban olduğuna ve kanını akıttığına göre bizim de gidebileceğimiz bir merhamet kürsüsü vardır. Eski Antlaşma döneminde yılda bir kez Tanrı huzuruna girilirken şimdi sa Mesih=in kanı aracılığıyla her an O=nun huzuruna girebiliriz. şte Açadırının emin yeri@ burasıdır. Bundan daha emin bir yer düşünemeyiz.