PAZAR         29                 NİSAN

Günah fısıldar kötü insana, yüreğinin dibinden.

Tanrı korkusu yoktur onda.

Mezmur 36:1

Günah hastalığı nedir diye sormuştum dün. Günah hastalığı insanı komşusundan, kardeşinden, hem de Tanrı=dan ayırır. Nasıl mı?
Davut peygamber günah hastalığını şöyle açıklar: AKendini öyle beğenmiş ki, suçunu görmez, ondan tiksinmez. Ağzından kötülük ve yalan akar, akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş. Yatağında bile fesat düşünür, olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü@ (Mezmur 36: 2S4).
Elçi Pavlus, çok dindar olmakla beraber, kendi durumunu şu sözlerle açıkladı: AKöle gibi günaha satılmışım. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum; nefret ettiğim ne ise, onu yapıyorum@ (Romalılar 7: 14S15). Tanrı Sözü aynı zamanda AGünahın karşılığı ölümdür@ der (Rom.6:23).
Hiçbir ilaç, hiçbir doktor bizi günah hastalığından kurtaramaz. Ama sa Mesih cüzamlıları korkunç hastalıklarından kurtarabildiği gibi, O, insanları günah hastalığından da kurtarıyor kendisine gelindiğinde.